naglowek_ZdroweStarzenie2019_ver02.png

 

TEMATY WIODĄCE KONFERENCJI

 

Prozdrowotne zachowania dla zdrowego aktywnego starzenia

Choroba zwyrodnieniowa - Osteoporoza - Sarkopenia

Układowe zapalenia naczyń jako problem starszego wieku

Rehabilitacja w wieku podeszłym

Diety celowane - Suplementacje

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

Czwartek, 5 września 2019

Aula Auditorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Al. Racławickie 1, Lublin

16.00 - 19.30 Otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości, wykłady naukowe

Przewodniczy: Tomasz Blicharski

 1. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (10 min.)
 2. Krzysztof Żuk: Seniorzy w Lublinie (20 min.)
 3. Bogumił Gacka: Personalizm wobec osoby sędziwej (20 min.)
 4. Ewa Marcinowska-Suchowierska: Starzenie się populacji polskiej- następstwa zdrowotne i społeczne (20 min.)

Przerwa (20 min.)

 1. Stanisław Jerzy Czuczwar: Neurofarmakologia starszych osób – perspektywy kliniczne (20 min.)
 2. Maria Majdan: Choroba zwyrodnieniowa u ludzi starszych – problem reumatologa, ortopedy, rehabilitanta (20 min.)
 3. Mirosław Jabłoński: Odwracalne starzenie narządu ruchu (20 min.)
 4. Halina Marmurowska-Michałowska:  Jak być pogodnym seniorem? (20 min.)
 5. Dyskusja – forum okrągłego stołu – Jest czym się zająć (60 min.)

 

Piątek, 6 września 2019

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 4, Lublin

 

9.00 - 10.45 Sesja naukowa I. Epidemiologia i inwolucja w starości. Postępowanie

Przewodniczący: Wojciech Załuska, Andrzej Wysokiński, Alicja Nasiłowska-Barud, Elżbieta Pac-Kożuchowska

 1. Jacek Roliński: Układ immunologiczny w podeszłym wieku (15 min.)
 2. Andrzej Wysokiński: Serce seniora (15 min.)
 3. Wojciech Załuska: Nerka seniora (15 min.)
 4. Alicja Nasiłowska-Barud: Starość też może być pogodna (15 min.)
 5. Mariola Żuk, Alicja Nasiłowska-Barud: Autonomia - sposób na samotność (15 min.)
 6. Teresa Kulik, Ewelina Firlej - Świadczenia zdrowotne podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej wobec osób starszych (15 min.)
 7. Wykład sponsorowany (15 min.)

 

10.45 - 11.00   Przerwa na kawę

 

11.00 - 12.30 Sesja naukowa II. Układowe choroby tkanki łącznej ludzi starszych

Przewodniczący: Maria Majdan, Bożena Targońska-Stępniak, Ewa Wielosz

 1. Maria Majdan: Wpływ wieku na rozwój i przebieg chorób układowych: olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic - najczęśćiej występujące układowe zapalenie naczyń u ludzi starszych (15 min.)
 2. Bożena Targońska-Stępniak: Reumatoidalne zapalenie stawów u ludzi starszych (20 min.)
 3. Radosław Jeleniewicz: ANCA zależne układowe zapalenia naczyń u ludzi starszych (20 min.)
 4. Arkadiusz Koszarny: Przebieg Zespołu Sjögrena u ludzi starszych (20 min.)
 5. Wykład sponsorowany (15 min.)

 

12.30 - 13.30   Przerwa na posiłek

 

13.30 - 14.45 Sesja naukowa III. Układowe choroby tkanki łącznej ludzi starszych (część II)

Przewodniczący: Maria Majdan, Jolanta Parada-Turska, Bożena Targońska-Stępniak

 1. Robert Zwolak: Spondyloartropatie zapalne w starszym wieku (20 min.)
 2. Ewa Wielosz: Twardzina układowa w późnym wieku (20 min.)
 3. Jolanta Parada-Turska: Reumatologiczne zespoły paranowotworowe w starszym wieku (20 min.)
 4. Wykład sponsorowany (15 min.)

 

14.45 - 15.15   Przerwa na kawę

 

15.15 - 16.45 Sesja naukowa IV. Osteoporoza

Przewodniczący: Mirosław Jabłoński, Tomasz Blicharski, Roman Lorenc

Sesja pod patronatem Amgen

 1. Maria Majdan: Denosumab w terapii osteoporozy (15 min.)
 2. Maria Rell Bakalarska: Osteoporoza w praktyce ambulatoryjnej lekarza rodzinnego (15 min.)
 3. Marzena Sitarz : Doświadczenia lekarza rodzinnego w leczeniu osteoporozy (15 min.)
 4. Roman Lorenc: Nowe trendy w leczeniu osteoporozy (15 min.)
 5. Ewa Marcinowska-Suchowierska: Odrębność diagnostyki i leczenia w osteoporozie u pacjenta geriatrycznego (15 min.)
 6. Wojciech Wojtal: Prawne aspekty leczenia ambulatoryjnego osteoporozy (15 min.)

 

16.45 - 17.15   Przerwa na kawę

 

17.15 - 19.00 Sesja naukowa V. Postępowanie w niewydolności narządu ruchu

Przewodniczący: Roman Lorenc, Edward Czerwiński, Mirosław Jabłoński

 1. Edward Czerwiński, Małgorzata Berwecka: Sarkopenia, upadki i złamania
  (15 min.)
 2. Mieczysław Gorzelak: Złamanie osteoporotyczne. Postępowanie operacyjne i nieoperacyjne (15 min.)
 3. Piotr Gawda: Wpływ zarządzania możliwościami adaptacyjnymi człowieka na jakość życia (15 min.)
 4. Zbigniew Śliwiński: Fizjoterapia w geriatrii (15 min.)
 5. Ewa Rudnicka-Drożak: Rola lekarza rodzinnego w koordynowaniu leczenia usprawniającego (15 min.)
 6. Piotr Majcher: Problemy osób starszych w procesie rehabilitacji leczniczej. (15 min.)
 7. Wykład sponsorowany (15 min.)

 

 

Program satelitarny

Aula A, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8, Lublin

14.00 – 15.00 Sesja satelitarna fizjoterapeutyczna. Fizjoterapii nigdy za mało - bo przecież chodzi o Twoje ciało. 

Przewodniczący: Alicja Wójcik-Załuska, Anna Krawczyńska, Krzysztof Sokołowski

 1. Krzysztof Sokołowski: Efektywność stosowania wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa u osób w trzecim okresie życia ( 10 min. )
 2. Dorota Staniak: Porównanie skuteczności stosowania stymulacji wysokonapięciowej i komory hiperbarycznej w leczeniu stopy cukrzycowej - przegląd literatury ( 10 min.)
 3. Michał Popajewski: Zastosowanie urządzenia SpiroTiger w rehabilitacji pacjentów pulmonologicznych ( 7 min.)
 4. Katarzyna Todys: Rola i zadania fizjoterapeuty w rehabilitacji chorych z przewlekłymi chorobami reumatycznymi ( 7 min.)
 5. Magdalena Sobiech: Przegląd wybranych testów stosowanych do oceny stanu funkcjonalnego u osób starszych ( 7 min.)
 6. Magdalena Sobiech: Zaburzenia postawy ciała u osób starszych w ocenie statycznej przy użyciu urządzenia Diers Formetic 4D ( 7 min.)
 7. Beata Wójcik: Zdrowsza starość ? – dlaczego nie… ( 7 min.)

UWAGA: Sesja fizjoterapeutyczna odbywa się w Auli A SPSK 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8. Sesja jest dostępna również dla profesjonalistów ochronyt zdrowia bez konieczności rejestracji i wnoszenia opłaty rejestracyjnej.

 

 

Sobota, 7 września 2019

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 4, Lublin

 

9.00 - 10.20 Sesja naukowa VI. Choroba zwyrodnieniowa

Przewodniczący: Mirosław Jabłoński, Tomasz Blicharski, Jaromir Jarecki

 1. Wojciech Marczyński: Ortopedyczne leczenie bezoperacyjne (15 min.)
 2. Paweł Kuczyński, Anna Dubiel, Grażyna Świderska: Nowoczesne techniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów (15 min.)
 3. Jaromir Jarecki: Zmiany zwyrodnieniowe stawów - czy jest miejsce dla kwasów hialuronowych (15 min.)
 4. Bożena Targońska-Stępniak: Rekomendacje postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk wg. EULAR 2018 (15 min.)
 5. Kamil Koszela: Mezoterapia kręgosłupa jako nieinwazyjna metoda leczenia zespołów bólowych
  Wykład sponsorowany przez Ambra Group (20 min.)

 

10.20 - 10.45  Przerwa na kawę

 

10.45 - 12.30 Sesja naukowa VII. Rola suplementacji pokarmowej i ruchowej

Przewodniczący: Ewa Rudnicka-Drożak, Marcin Pencuła, Karolina Turżańska

 1. Radosław Jeleniewicz: Rekomendacje EULAR 2018 dotyczące aktywności fizycznej w zapalnych chorobach układu ruchu (15 min.)
 2. Jaromir Jarecki, Magdalena Sobiech, Tomasz Blicharski: Aktywność fizyczna u seniora (15 min.)
 3. Tomasz Blicharski, Juliana Woszczyło: Siarczan chondroityny (15 min.)
 4. Karolina Turżańska, Agnieszka Posturzyńska: Postępowanie dietetyczne u ludzi starszych (15 min.)
 5. Juliana Woszczyło: Leczenie niedoboru witaminy D dawką kumulacyjną. Zdecydowana korzyść dla procesu leczenia czy ryzyko. (15 min.)
 6. Ewa Rudnicka-Drożak: Geriatryczne zespoły jatrogenne (15 min.)
 7. Wykład sponsorowany (15 min.)

 

12.30 Zakończenie konferencji

 

 

Wykłady promocyjne firm zostaną oznaczone w programie ostatecznym.