naglowek_ZdroweStarzenie2019_ver02.png

 

PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

Czwartek, 5 września 2019

Aula Auditorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Al. Racławickie 1, Lublin

16.00 - 19.30 Otwarcie konferencji i wystąpienia zaproszonych gości

Przewodniczący: Tomasz Blicharski

 1. Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Dropa (10 min.)
 2. Dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
  Seniorzy w Lublinie (20 min.)
 3. Ks. Prof. dr hab. Bogumił Gacka - Kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Personalizm wobec osoby sędziwej (20 min.)
 4. Prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska - Ekspert Narodowej Rady Rozwoju
  Starzenie się populacji polskiej - następstwa zdrowotne i społeczne (20 min.)
 5. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Jerzy Czuczwar - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, kierownik Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Neurofarmakologia starszych osób – perspektywy kliniczne (20 min.)
 6. Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan - Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Choroba zwyrodnieniowa u ludzi starszych – problem reumatologa, ortopedy, rehabilitanta (20 min.)
 7. Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński – Prorektor ds. Klinicznych, kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Odwracalne starzenie narządu ruchu (20 min.)
 8. Prof. dr hab. n. med. Halina Marmurowska-Michałowska - Ekspert z dziedziny psychiatrii, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Wydziału Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  Jak być pogodnym seniorem? (20 min.)
 9. Dyskusja – forum okrągłego stołu – Jest czym się zająć (60 min.)

 

 

Piątek, 6 września 2019

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 4, Lublin

 

9.00 - 10.45 Sesja naukowa I. Epidemiologia i inwolucja w starości

Przewodniczący: Wojciech Załuska, Andrzej Wysokiński, Alicja Nasiłowska-Barud, Elżbieta Pac-Kożuchowska

 1. Układ immunologiczny w podeszłym wieku
  Jacek Roliński (15 min.)
 2. Serce seniora
  Andrzej Wysokiński (15 min.)
 3. Nerka seniora
  Wojciech Załuska (15 min.)
 4. Starość też może być pogodna
  Alicja Nasiłowska-Barud (15 min.)
 5. Autonomia - sposób na samotność
  Mariola Żuk, Alicja Nasiłowska-Barud (15 min.)
 6. Świadczenia zdrowotne podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej wobec osób starszych
  Teresa Kulik, Ewelina Firlej (15 min.)
 7. Dyskusja

 

10.45 - 11.15   Przerwa na kawę

 

11.15 - 12.40 Sesja naukowa II. Układowe choroby tkanki łącznej u ludzi starszych

Przewodniczący: Maria Majdan, Bożena Targońska-Stępniak, Ewa Wielosz

 1. Reumatoidalne zapalenie stawów u ludzi starszych
  Bożena Targońska-Stępniak (20 min.)
 2. Układowe zapalenia naczyń u ludzi starszych
  Radosław Jeleniewicz (20 min.)
 3. Przebieg zespołu Sjögrena u ludzi starszych
  Arkadiusz Koszarny (15 min.)
 4. Ortopedyczne leczenie bezoperacyjne
  Wojciech Marczyński (15 min.)
 5. Dyskusja

 

12.40 - 13.30   Przerwa na posiłek

 

13.30 - 14.50 Sesja naukowa III. Układowe choroby tkanki łącznej u ludzi starszych (część II)

Przewodniczący: Maria Majdan, Jolanta Parada-Turska, Bożena Targońska-Stępniak

 1. Spondyloartropatie zapalne w starszym wieku
  Robert Zwolak (20 min.)
 2. Twardzina układowa w starszym wieku
  Ewa Wielosz (20 min.)
 3. Reumatologiczne zespoły paranowotworowe w starszym wieku
  Jolanta Parada-Turska (20 min.)
 4. Jak stosować metotreksat u ludzi starszych w reumatologii?
  Maria Majdan
  Wykład sponsorowany przez MEDAC (15 min.)
 5. Dyskusja

 

14.50 - 15.15   Przerwa na kawę

 

15.15 - 16.45 Sesja naukowa IV. Osteoporoza

Przewodniczący: Mirosław Jabłoński, Tomasz Blicharski, Roman Lorenc

Sesja pod patronatem AMGEN

 1. Denosumab w terapii osteoporozy
  Maria Majdan (15 min.)
 2. Osteoporoza w praktyce ambulatoryjnej lekarza rodzinnego
  Maria Rell-Bakalarska (15 min.)
 3. Doświadczenia lekarza rodzinnego w leczeniu osteoporozy
  Marzena Sitarz (15 min.)
 4. Nowe trendy w leczeniu osteoporozy
  Roman Lorenc (15 min.)
 5. Odrębność diagnostyki i leczenia w osteoporozie u pacjenta geriatrycznego
  Ewa Marcinowska-Suchowierska (15 min.)
 6. Prawne aspekty leczenia ambulatoryjnego osteoporozy
  Andrzej Kurianowicz (15 min.)
 7. Dyskusja

 

16.45 - 17.15   Przerwa na kawę

 

17.15 - 19.00 Sesja naukowa V. Postępowanie w niewydolności narządu ruchu

Przewodniczący: Roman Lorenc, Edward Czerwiński, Mirosław Jabłoński

 1. Sarkopenia, upadki i złamania
  Edward Czerwiński, Małgorzata Berwecka (15 min.)
 2. Złamanie osteoporotyczne. Postępowanie operacyjne i nieoperacyjne
  Mieczysław Gorzelak, Aneta Zarębska (15 min.)
 3. Wpływ zarządzania możliwościami adaptacyjnymi człowieka na jakość życia
  Piotr Gawda (15 min.)
 4. Fizjoterapia w geriatrii
  Zbigniew Śliwiński (15 min.)
 5. Rola lekarza rodzinnego w koordynowaniu leczenia usprawniającego
  Ewa Rudnicka-Drożak (15 min.)
 6. Problemy osób starszych w procesie rehabilitacji leczniczej
  Piotr Majcher (15 min.)
 7. Białko w diecie seniora – na co należy zwracać uwagę?  
  Konrad Klekot
  Wykład sponsorowany przez OLIMP LABS (15 min.)
 8. Dyskusja

 

Program satelitarny

Aula A, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8, Lublin

14.00 – 15.00 Sesja satelitarna fizjoterapeutyczna. Fizjoterapii nigdy za dużo - bo przecież chodzi o Twoje ciało. 

Przewodniczący: Alicja Wójcik-Załuska, Anna Krawczyńska, Krzysztof Sokołowski

 1. Efektywność stosowania wybranych zabiegów fizykoterapeutycznych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa u osób w trzecim okresie życia
  Krzysztof Sokołowski (10 min.)
 2. Porównanie skuteczności stosowania stymulacji wysokonapięciowej i komory hiperbarycznej w leczeniu stopy cukrzycowej - przegląd literatury
  Dorota Staniak (10 min.)
 3. Zastosowanie urządzenia SpiroTiger w rehabilitacji pacjentów pulmonologicznych
  Michał Popajewski (7 min.)
 4. Rola i zadania fizjoterapeuty w rehabilitacji chorych z przewlekłymi chorobami reumatycznymi
  Katarzyna Todys (7 min.)
 5. Przegląd wybranych testów stosowanych do oceny stanu funkcjonalnego u osób starszych
  Magdalena Sobiech, Tomasz Blicharski (7 min.)
 6. Zaburzenia postawy ciała u osób starszych w ocenie statycznej przy użyciu urządzenia Diers Formetic 4D
  Magdalena Sobiech, Tomasz Blicharski (7 min.)
 7. Zdrowsza starość ? – dlaczego nie!
  Beata Wójcik (7 min.)
 8. Dyskusja

UWAGA: Sesja fizjoterapeutyczna odbywa się w Auli A SPSK 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8. Sesja jest dostępna również dla profesjonalistów ochronyt zdrowia bez konieczności rejestracji i wnoszenia opłaty rejestracyjnej.

 

 

Sobota, 7 września 2019

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 4, Lublin

 

9.00 - 10.20 Sesja naukowa VI. Choroba zwyrodnieniowa

Przewodniczący: Mirosław Jabłoński, Tomasz Blicharski, Jaromir Jarecki

 1. Nowoczesne techniki leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów
  Anna Dubiel, Grażyna Świderska, Paweł Kuczyński, Agnieszka Tomczyk-Warunek (15 min.)
 2. Zmiany zwyrodnieniowe stawów - czy jest miejsce dla kwasów hialuronowych
  Jaromir Jarecki (15 min.)
 3. Rekomendacje postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów rąk wg. EULAR 2018
  Bożena Targońska-Stępniak (15 min.)
 4. Mezoterapia kręgosłupa jako nieinwazyjna metoda leczenia zespołów bólowych
  Kamil Koszela
  Wykład sponsorowany przez AMBRA GROUP (20 min.)
 5. Dyskusja

 

10.20 - 10.45  Przerwa na kawę

 

10.45 - 12.30 Sesja naukowa VII. Rola suplementacji pokarmowej i ruchowej

Przewodniczący: Ewa Rudnicka-Drożak, Marcin Pencuła, Karolina Turżańska

 1. Rekomendacje EULAR 2018 dotyczące aktywności fizycznej w zapalnych chorobach układu ruchu
  Radosław Jeleniewicz (15 min.)
 2. Aktywność fizyczna u seniora
  Jaromir Jarecki, Magdalena Sobiech, Tomasz Blicharski (15 min.)
 3. Siarczan chondroityny  w ortopedii i reumatologii
  Tomasz Blicharski, Juliana Woszczyło (15 min.)
 4. Rola protein w leczeniu i zapobieganiu sarkopenii
  Agnieszka Posturzyńska, Karolina Turżańska, Tomasz Blicharski (15 min.)
 5. Leczenie niedoboru witaminy D dawką kumulacyjną. Zdecydowana korzyść dla procesu leczenia czy ryzyko
  Juliana Woszczyło, Tomasz Blicharski (15 min.)
 6. Geriatryczne zespoły jatrogenne
  Ewa Rudnicka-Drożak (15 min.)
 7. Dyskusja

 

12.30 Zakończenie konferencji