naglowek_ZdroweStarzenie2019_ver02.png

 

 

Wielce Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

 

Z nadzieją na szerokie rozpowszechnienie najnowszej wiedzy praktycznej informujemy, że Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii oraz Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej wspólnie z Sekcją Chorób Metabolicznych Kości Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego podjęła się organizacji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zdrowe Starzenie”. Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 5 - 7 września 2019 roku.

Sympozjum kierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców – lekarzy rodzinnych, ortopedów, reumatologów, rehabilitantów oraz wszystkich którym bliski jest temat zdrowego starzenia.

Ramowy program Sympozjum opublikowany zostanie lutym 2019 r. Oczywiste ograniczenia sprawiają, że dokonaliśmy wyboru i zamierzamy przedstawić najważniejsze zagadnienia. Dalsze informacje na temat Konferencji dostępne będą na stronie internetowej: ZdroweStarzenie2019.skolamed.pl

Wstępne zgłoszenie prosimy nadsyłać do Biura Organizacyjnego na adres mailowy: kongres@skolamed.pl. Każdy uczestnik spotkania otrzyma punkty edukacyjne za udział w Sympozjum. Autorzy prac zakwalifikowanych do prezentacji otrzymają możliwość ich opublikowania w pełnym brzmieniu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do Lublina.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński   Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan