naglowek_ZdroweStarzenie2019_ver02.png

 

 

Wielce Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

 

Z nadzieją na szerokie rozpowszechnienie najnowszej wiedzy praktycznej Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii oraz Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podjęły się organizacji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Zdrowe Starzenie”. Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 5 - 7 września 2019 roku.

Sympozjum kierowane jest do szerokiego kręgu odbiorców – lekarzy rodzinnych, ortopedów, reumatologów, rehabilitantów oraz wszystkich, którym bliski jest temat zdrowego starzenia.

Konferencja jest wspierana merytorycznie przez Sekcję Chorób Metabolicznych Kości Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz II Zakład Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i własnym serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do Lublina.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński   Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan