naglowek_ZdroweStarzenie2019_ver02.png

 

ORGANIZATORZY

 

UM_Lublin.jpg

Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

II Zakład Fizjoterapii Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Konferencja organizowana jest z merytorycznym udziałem

Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
i Traumatologicznego

Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE

Skolamed_adres_2017_Medtech.png

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jabłoński
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

CZŁONKOWIE

Dr hab. med. Tomasz Blicharski
Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński
Prof. dr hab. med. Stanisław Jerzy Czuczwar
Prof. dr hab. med. Andrzej Drop
Dr med. Ewelina Firlej
Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
Dr hab. med. Piotr Gawda
Dr med. Mieczysław Gorzelak
Dr med. Jaromir Jarecki
Dr med. Radosław Jeleniewicz
Dr med. Arkadiusz Koszarny
Dr med. Anna Krawczyńska
Dr med. Paweł Kuczyński
Prof. dr hab. med. Teresa Kulik
Prof. dr hab. med. Roman Lorenc
Prof. dr hab. med. Piotr Majcher
Prof. dr hab. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński
Prof. dr hab. med. Halina Marmurowska-Michałowska
Prof. dr hab. med. Alicja Nasiłowska-Barud
Prof. dr hab. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
Prof. dr hab. med. Jolanta Parada-Turska
Dr med. Marcin Pencuła
Mgr Michał Popajewski
Dr med. Maria Rell-Bakalarska
Prof. dr hab. med. Jacek Roliński
Dr hab. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Lek. med. Marzena Sitarz
Mgr Magdalena Sobiech
Dr med. Krzysztof Sokołowski
Mgr Dorota Staniak
Prof. dr hab. med. Zbigniew Śliwiński
Dr hab. med. Bożena Targońska-Stępniak
Mgr Katarzyna Todys
Dr med. Karolina Turżańska
Dr hab. med. Ewa Wielosz
Mec. Andrzej Kurianowicz
Lek. med. Juliana Woszczyło
Dr n. o zdrowiu Beata Wójcik
Dr med. Alicja Wójcik-Załuska
Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
Prof. dr hab. med. Wojciech Załuska
Dr med. Robert Zwolak
Dr Krzysztof Żuk
Dr med. Mariola Żuk

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY

Dr hab. n. med. Tomasz Blicharski

CZŁONKOWIE

Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. med. Mirosław Jabłoński
Dr med. Mieczysław Gorzelak
Dr med. Jaromir Jarecki
Dr med. Marcin Pencuła
Dr med. Karolina Turżańska
Dr med. Małgorzata Drelich
Dr med. Joanna Strzemecka
Dr med. Paweł Kuczyński
Dr med. Przemysław Dyndor
Dr med. Mateusz Kominek
Dr med. Joanna Niezbecka-Zając
Dr med. Mariola Żuk
Lek. Agnieszka Posturzyńska
Lek. Juliana Woszczyło
Lek. Andrzej Dziduszko
Lek. Sławomir Zaborek
Lek. Anna Dubiel
Lek. Grażyna Świderska
Lek. Wojciech Kłapeć
Lek. Jakub Kosiński
Lek. Mateusz Wicha
Lek. Dominika Budzisz-Turbakiewicz
Mgr Aneta Zarębska
Mgr Agnieszka Tomczyk-Warunek
Mgr inż. Magdalena Białas-Tarka
Mgr Dorota Kowalska-Ruta
Mgr Agata Latkowska
Mgr Edyta Gębala
Mgr Urszula Marczak
Mgr Arnold Romanowski
Mgr Agnieszka Zubala
Mgr Damian Tomczuk
Mgr Marcin Brodziak
Mgr Olga Grudzień
Mgr Sylwia Adamiec
Mgr Karolina Suryś
Lic. Patryk Kazimierczuk

Katedra i Klinika Reumatologii
i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. med. Maria Majdan
Prof. dr hab. med. Jolanta Parada-Turska
Dr med. Mariusz Piotrowski
Dr hab. med. Bożena Targońska-Stępniak
Dr hab. med. Ewa Wielosz
Dr med. Radosław Jeleniewicz
Dr med. Dorota Suszek
Dr med. Robert Zwolak
Lek. Paweł Dudek
Dr med. Marcin Mazurek
Dr med. Olga Borys
Dr med. Arkadiusz Koszarny
Dr med. Agnieszka Przygoda-Dreher
Dr med. Anna Król
Lek. Danuta Gągoł
Lek. Anna Gęca
Lek. Aleksandra Majdan
Lek. Katarzyna Kolarz
Lek. Anna Górak
Dr med. Ewa Chemperek
Lek. Aleksandra Graca
Lek. Rafał Zychowski
Lek. Magdalena Jaworska
Lek. Aleksandra Lipska
Lek. Krzysztof Grzechnik
Mgr Zofia Kiełbik
Dr med. Magdalena Dryglewska

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr hab. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Dr med. Grzegorz Mizerski
Dr med. Tomasz Zaborowski
Dr med. Agata Matej – Butrym
Lek. med. Renata Zubilewicz
Lek. med. Barbara Rusinek
Lek. med. Krzysztof Jankowski

II Zakład Fizjoterapii
Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dr med. Alicja Wójcik-Załuska
Mgr Dorota Stanek
Mgr Magdalena Sobiech
Dr med. Krzysztof Sokołowski
Dr med. Beata Wójcik
Mgr Michał Popajewski
Rudolf Blicharski

 

Siedziba Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego

Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. (81) 724-41-84, email: reh-ortop@umlub.pl