naglowek_ZdroweStarzenie2019_ver02.png

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Biuro Organizacyjne po otrzymaniu wymaganych opłat. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Kongresów SKOLAMED należące do firmy PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-807 Lublin, ul. Czeremchowa 21. Obowiązuje forma pisemna z podaniem rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Na wniosek płatnika wniesione opłaty mogą zostać przepisane na inną uprawnioną osobę pod warunkiem pisemnego poinformowania Biura Organizacyjnego.

Potrącenia umowne w przypadku rezygnacji (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Biuro Organizacyjne):

Udział w konferencji:

  • do 14 czerwca 2019 r. – potrącenie 20 % wartości anulowanego zamówienia;
  • od 15 czerwca 2019 r. - potrącenie 100 % wartości zamówienia.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego. Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od realizacji usług.