naglowek_ZdroweStarzenie2019_ver02.png

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 

MIEJSCA OBRAD

Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 4, Lublin (IV piętro) - Obrady naukowe (piątek - sobota 6 - 7.09.2019 r.)

Aula Auditorium Maximum Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Al. Racławickie 1, Lublin - Otwarcie konferencji i wykłady gości (czwartek 5.09.2019 r.)

Aula A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, Lublin (V piętro) - Sesja fizjoterapeutyczna (piątek 6.09.2019 r.)

 

REJESTRACJA W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI

Biuro Konferencji zlokalizowane będzie w holu wejściowym budynku Centrum
Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4 w Lublinie.

Przewidywane godziny pracy:

• w dniu 6 września 2019 – w godz. 7.30 – 19.00
• w dniu 7 września 2019 – od godz. 7.30 do zakończenia obrad

 

ZAŚWIADCZENIA I PUNKTY EDUKACYJNE

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające otrzymanie
punktów edukacyjnych. Zaświadczenia wydawane będą w Biurze Konferencji.

 

POSIŁKI I SERWIS KAWOWY W CZASIE KONFERENCJI

W czwartek 5 września 2019 w czasie obrad Organizatorzy zapewniają poczęstunek
w Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1.

W piątek i sobotę 6 oraz 7 września 2019 Organizatorzy zapewniają serwis kawowy
w miejscu obrad, w budynku Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4, w pobliżu
sali konferencyjnej. Lunch w piątek 6 września 2019 serwowany będzie w holu
na parterze budynku.

 

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Sale obrad wyposażone są w projektory multimedialne oraz laptopy z programem
„PowerPoint”. Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze
technicznej w sali obrad najpóźniej na początku przerwy poprzedzającej sesję,
w której zaplanowana jest prezentacja.

W przypadku prezentacji zawierających filmy, animacje itp. sugerujemy sprawdzenie
poprawności działania prezentacji przed rozpoczęciem sesji lub użycie własnego laptopa
(po uzgodnieniu z obsługą techniczną w odpowiedniej sali obrad).

Organizatorzy proszą wykładowców o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu
prezentacji.

 

WYSTAWA FIRM

W dniach 6 – 7 września 2019 obradom konferencji towarzyszyć będzie wystawa
firm, zlokalizowana w miejscu obrad – w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, ul. Chodźki 4.

Spis wystawców:

Ambra Group
Amgen
BTL Polska
DOZ.pl
Fabryka Komunikacji Społecznej
medac
Nestbank
Olimp Labs
PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Solinea
SPSK 4 Lublin (Projekty profilaktyczne rzs i osteroporoza)
Sun Farm
Wiadomości Lekarskie
Wydawnictwo Czelej